Условия за пътуване


Цени и начин на плащане
Цените се заплащат в лева по фиксинг на БНБ в деня на плащане  по банков път по сметка на Кара Травел. Курс за долари е курс продава на банка ДСК за деня.

Начална и крайна дата на пътуване
Началната дата на пътуването е отбелязана във всяка една от програмите и се счита за дата на първата нощувка, освен ако не е упоменато изрично друго. Крайна дата на пътуването се счита датата след последната нощувка.

Минимален брой участници
По програмите не се изисква минимален брой участници, освен ако не е отбелязано изрично друго.

Разписание
Разписанието на полетите може да претърпи промени съгласно изискванията на авиокомпаниите, които изпълняват съответния полет.

Резервации:
Резервация за пътуване можете да направите по телефон, директно чрез интернет страницата ни, електронна поща , след като представите следната информация:

  • трите имена на всички пътуващи на латиница по задграничен паспорт
  • желана категория на хотелите, вид настаняване
  • период на пътуване, желан брой нощувки
  • специални изисквания

Резервацията Ви се пази 24 часа, след което е нужно подписване на Договор за организирано пътуване и авансово плащане на 30 % от общата сума по резервацията. Срокът за потвърждение на резервацията е 48 часа. В случай, че са изчерпани свободните места по някоя от дестинациите или хотелите, ще бъдете уведомени след обработване на резервацията и ще бъде предложен алтернативен вариант.

Авансово плащане:
Резервацията се счита за напълно потвърдена от страна на клиента след авансово плащане по банков път  в размер на 30% - 50% (според офертата).

Промени:
В случай, че желаете да промените дестинация, хотел и т.н., е необходимо да се направи нова резервация, която ще бъде потвърдена отново при горепосочените условия.

Доплащане:
Остатакът до пълната сума трябва да внесете не по-късно от 20 работни дни преди датата на заминаване. Освен в случаите на конкретни кампании като Нова Година, Великден и др., когато пълно плащане е дължимо 40 дни преди датата на заминаване. В противен случай резервацията се счита за анулирана и дължите неустойка според

условията за анулации.

Анулации:
В случай, че клиентът се откаже от туристическия пакет по причини независещи от Кара Травел, анулации на потвърдени услуги се извършват при следните условия:

  • от 20 до 15 дни преди датата на тръгване неустойка 100% от пакетната цена на човек
  • от 30 до 20 дни преди датата на тръгване неустойка 85% от пакетната цена на човек
  • от 60 до 30 дни преди датата на тръгване неустойка 50% от пакетната цена на човек
  • в случай, че настъпи анулация в срок различен от гореупоменатите, същата се разглежда според условията на конкретната оферта

           
Рекламации:
Рекламации относно организация и провеждане на пътуването, клиентът може да

представи в писмен вид и срок до 3 дни след датата на завръщане  по електронен път. Клиентът е длъжен да представи протокол, описващ проблема, подписан от представител на приемащата агенция в съответната страна и самия него. Фирмата-организатор уведомява клиента за отговора на съответната рекламация до 30 работни дни от депозирането й.

При необходимост туроператорът си запазва правото за промяна на часовете на тръгване, датите, цените и условията на офертите, за което ще бъдете уведомени своевременно.

КАРА ТРАВЕЛ  ВИ ЖЕЛАЕ НЕЗАБРАВИМИ ПЪТЕШЕСТВИЯ!!!